Toruńczycy z wyboru

Marek Czarnecki

POWRÓT / BACK

 

Toma Tomov
dr hab., prof. UMK

 

Pochodzę z Bułgarii. Pracując w Bułgarskim Narodowym Obserwatorium Astronomicznym Rozhen zacząłem współpracować z kolegami z Torunia w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Po raz pierwszy odwiedziłem Toruń w 1985 roku. Potem, praktycznie każdego roku, przez kilka tygodni pracowałem w Toruniu wspólnie z toruńskimi astronomami nad projektami badawczymi. W 2001 roku rozpocząłem stałą pracę w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dlaczego Toruń? Oczywiście, jako astronomowi, jest dla mnie zaszczytem pracować w mieście Kopernika. Ale przede wszystkim Toruń to bardzo przyjemne miasto, które ma swój specyficzny charakter i urok.